Als dit bericht niet juist wordt weergegeven, klik hier.
SPiCE3 logo

Mei 2017

Schrijf u in     Forward     Twitter    

Doe mee met onze survey!

De Europese chemische industrie heeft haar energie prestaties continue verbeterd. Over de laatste 25 jaar is de energie intensiteit van haar producten meer dan gehalveerd. Prioriteit voor energiegebruik varieert echter per bedrijf.

Vertel ons hoe u denkt over energie efficientie...

Help ons beter inzicht te krijgen in de situatie binnen uw bedrijf! we willen graag beter inzicht in hoe energie efficientie wordt meegenomen in het runnen van uw bussiness. Onze korte survey bestaat uit 22 vragen en kost u tussen de 5 en 10 minuten. Een samenvatting van de resultaten en onze belangrijkste bevindingen zal in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen.

Vijf willekeurig gekozen deelnemers zullen een inspirerende energie efficiëntie pakket ontvangen!

We rekenen op uw deelname.

Vul de survey nu in

Energie efficiëntie verbeteren bij MKB bedrijven: het Italiaanse voorbeeld

Een recent e studie in opdracht van de Europese Commissie over best practices op het gebied van energie efficiëntie laat zien dat een aantal EU landen al verder gaat dan de vereisten van de Energy Efficiency DIrective (2012/27/EU). Een van hen, Italië, heeft besloten om significante stappen te zetten bij MKB bedrijven op het gebied van energie efficiëntie.

Lees meer

 

duotop1

Accenture rapport laat belangrijk potentieel zien voor de chemische industrie in de Circulaire Economie

Op 14 maart heeft Accenture het rapport 'Taking the European Chemical Industry into the Ciruclar Economy' gepubliceerd. Dit rapport toont de sleutelrol van de chemische industrie in de circulaire economie en de economische kansen die de implementatie van dit concept biedt.

Lees meer

2017, een beslissend jaar voor EU energie regelgeving

Het 'Clean Energy for All Europeans' pakket is een set van nieuwe reguleringen en herzieningen zoals voorgesteld door de Europese Commissie in November 2016. Het pakket is gericht op een competitieve, zekere en schone energievoorziening op EU niveau, zoals in 2015 vastgesteld in de doelen van de Energie Unie.

Ondek meer

 

STEEEP: meer energie besparen bij MKB bedrijven

STEEEP (Support and Training vor an Exellent Energy Efficiency Performance) is een 3 jarig Europees project gericht op het ondersteunen van 600 Europese MKB bedrijven (over verschillende sectoren heen) bij het besparen van energie en daardoor efficiënter te worden.

Lees meer

Wilt u meer weten over WKK technologie?

Cogeneration Technology
Cogeneration Channel is the video based web channel dedicated to the world of cogeneration.

Cogeneration is the most tested and immediately workable choice for ensuring energy efficiency in energy-intensive industries, such as chemical industry.

Find out more at www.cogenerationchannel.com

De implementatie van Advanced Process Controls in Sasol Italië

Sasol in Italië heeft een energie efficiëntie project geïmplementeerd gebaseerd op de toepassing van Advanced Process Control ('APC') in de fabriek in Augusta (Siracusa in Italië).

Lees meer

VNCI deelt haar best practices op gebied van isoleren van procesinstallaties

Terwijl energiekosten stijgen en regelgeving op energiegebruik aangescherpt wordt, is het voorkomen van warmteverliezen steeds belangrijker.

Lees meer

 

Bioraffinaderij in Delfzijl

AkzoNobel, Avantium, Chemport Europe, RWE en Staatsbosbeheer bundelen hun krachten om de haalbaarheid van een bioraffinaderij in Delfzijl te onderzoeken. Avantium's Zambezi-proces vormt de technologische basis. Dit proces zet houtsnippers om in zuivere glucose als grondstof voor chemicaliën en in lignine voor energieopwekking.

Meer weten

Fotonenboerderij, Energieneutrale melk dankzij chemie

De transitie naar duurzame energie vergroot de behoefte aan energieopslag. ICL ziet mogelijkheden voor batterijsystemen met zink-bromidetechnologie. Vorig jaar nomineerde de VNCI de techniek nog voor de Responsible Care-prijs, binnenkort is er al sprake van een concreet project: een test bij de ‘Fotonenboer’ in Vierakker. Als de proef slaagt, betekent dit een revolutie in de energievoorziening – én energieneutrale melk.

Lees meer

Kent u iemand die dit moet lezen?

Vraag hem of haar om zich te abonneren op de nieuwsbrief. Stuur de link naar de nieuwsbrief door - inschrijven is gemakkelijk en je kan je ieder moment ook weer uitschrijven.

Deel de link nu

Best Practice
PEEK Profiler
Tools
Case Studies
Activiteiten
Nieuws
 
Schrijf u in     Forward     Twitter    
Responsible Care EU logo CEFIC
Copyright © 2017 SPiCE3

WETTENLIJKE BEPALINGEN.
U ontvangt deze mail omdat u zich heeft aangemeld voor de SPiCE³ e-mail nieuws brief. Als u geen prijs stelt op deze regelmatige nieuwsbrieven kunt u hier het toesturen van berichten onmiddelijk beëindigen. De SPiCE³ nieuwsbrief wordt nooit gedeeld met derden en wordt streng in lijn met de European Data Legislation gehouden.

COPYRIGHT
Op de nieuwsbrief is het copyright van Cefic en/of de SPiCE³ partners van toepassing. Kopieren, behalve voor commerciele toepassingen, is toegestaan onder voorwaarde van vermelding van de bron.

DISCLAIMER
De informatie en inhoud van deze nieuwsbrief hebben enkel een informerend doel en zijn niet noodzakelijk representatief van of reflecteren de opinie van de Europese Unie, de Commissie of EASME.

Deze nieuwsbrief werd opgesteld door Cefic en SPiCE³ partners te goeder trouw. Informatie en inhoud van deze nieuwsbrief zijn verondersteld juist te zijn. Cefic en SPiCE³ partners geven echter verklaringen of garanties over de volledigheid en juistheid ervan.

Cefic, SPiCE³ partners, de Europese Unie, de Commissie, en/of EASME zijn in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de informatie en inhoud van deze nieuwsbrief.

SPiCE³ Europe | Geregistreerd in de EU | 

Powered by
ExtraMile Communications