Χώρα

Χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα

Summary: Discover how to use the various functions on our website. This will help you get the best out of the information, resources and tools that were offer. Discover more.

Τι είναι αυτό για μένα

Η πλατφόρμα είναι κάτι περισσότερο από απλά μια ιστοσελίδα επισκόπησης. Θέλουμε να σας παρέχει ένα πρώτο εργαλείο για να ξεκινήσετε πραγματικά να εργάζεσται στην ενεργειακή απόδοτικότητα. Αυτό το εργαλείο ονομάζεται PEEK: (Προφίλ Γνώσης στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα), στόχος του οποίου είναι να αξιολογηθεί το επίπεδο των γνώσεων και της ετοιμότητάς σας στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Διαχειριστείτε την ενεργειακή σας χρήση και τις ενεργειακές δαπάνες σας που μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη για την επιχείρησή σας και πραγματικά να κάνει τη διαφορά.

peek_intro.jpg

Η πλατφόρμα παρέχει την επίγνωση σε επίπεδο χώρας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τη νομοθεσία, τις πρωτοβουλίες, τις δυνατότητες χρηματοδότησης, τις ορθές πρακτικές (εργαλεία και απτά παραδείγματα) και τα γεγονότα γύρω από την ενεργειακή αποδοτικότητα, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών εργαστηρίων SPICE³.

Γλώσσα

Αυτή η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από ανθρώπους από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Για το λόγο αυτό, θα διαπιστώσετε ότι οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα είναι οργανωμένες σε χώρες και όχι γλώσσες - για παράδειγμα, κάτι που έχει σημασία στην Ολλανδία (και παρουσιάζεται στα ολλανδικά), δεν μπορεί να είναι σχετικό στο Βέλγιο (αλλά εξακολουθεί να παρουσιάζεται στα ολλανδικά).

Για να ξεκινήσετε, θα πρέπει να επιλέξετε τη χώρα σας, χρησιμοποιώντας το pull-down στην επάνω αριστερή γωνία της αρχικής σελίδας.

home_page_tile.jpg

Θα διαπιστώσετε ότι η βασική δομή του site, θα εμφανιστεί στη γλώσσα της επιλογής σας.

Όμως, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει τόσο πολύ περιεχόμενο στα Αγγλικά στις σελίδες που επισκέπτεστε

Δεν είναι όλα τα τμήματα της πλατφόρμας μεταφρασμένα στην τοπική γλώσσα για να εξασφαλιστεί ότι τα εργαλεία και τα προφίλ των χωρών είναι προσιτά στο ευρύ κοινό και είναι συγκρίσιμα. Σε τελική ανάλυση, θέλουμε να επιτραπεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε διασυνοριακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, σχεδόν κάθε στοιχείο στο δικτυακό τόπο έχει μια εισαγωγή στα αγγλικά και στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει το κυρίως περιεχόμενο στην τοπική γλώσσα, δίνοντάς σας πρόσβαση σε πληροφορίες για την εξοικονόμηση ενέργειας από 13 χώρες.

Παρέχουμε επίσης ένα εργαλείο που σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφράσει τις σελίδες που δεν είναι στη γλώσσα σας, αν είναι στην αγγλική ή σε άλλη γλώσσα που δεν γνωρίζετε. Σε κάθε σελίδα (εκτός από την αρχική σελίδα) θα βρείτε μια εγκατάσταση του Google Translate στο κάτω μέρος της αριστερής στήλης:

translate.jpg

 

translate2.jpg 

Ο μηχανισμός αυτός θα μεταφράσει όλο το περιεχόμενο της σελίδας σε μια ευρεία προσέγγιση στη γλώσσα της επιλογής σας. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν είναι μια τέλεια μετάφραση, αλλά παρέχει μια διευκόλυνση που είναι ίσως καλύτερη από την μη ύπαρξη μετάφρασης σε όλο το περιεχόμενο, επιτρέποντάς σας έτσι να καταλάβετε αν η σελίδα που βλέπετε μπορεί πραγματικά να είναι χρήσιμη για εσάς.

Αν δείτε το περιεχόμενο που πραγματικά σας ενδιαφέρει και πρέπει να μεταφράστεί, κατά τη γνώμη σας, γιατί να μην μας στείλετε μια φόρμα επικοινωνίας με ένα συγκεκριμένο αίτημα

Γιατί λοιπόν να μην εμβαθύνετε στον κόσμο της ενεργειακής αποδοτικότητας και να αρχίσετε να κάνετε τη διαφορά για την επιχείρησή σας

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

rc-logo  eu-logo  cefic-logo