Χώρα

Όροι και Προϋποθέσεις
14 Αυγούστου 2013

Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου SPICE². Αυτοί μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση.

SPiCE³ - Αυτή η ενέργεια με την ονομασία ""Sectoral Platform for Energy Efficiency Excellence"" έχει επιλεγεί από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ υπό το όνομα Intelligent Energy Europe που συντονίζεται από τo EACI (the Executive Agency for Competitiveness and Innovation).

To ΕΑCI λειτουργεί υπό την δύναμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/European Commision (εφεξής αναφέρονται ως EACI και Επιτροπή).

Ο συντονισμός τελείται από τον CEFIC, και η ενέργεια αυτή φέρνει 11 εθνικούς χημικούς συνδέσμους μαζί που βρίσκονται στις ακόλουθες χώρες: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία και ΗΒ, όπως επίσης και την ενεργειακή συμβουλευτική εταιρία Challoch Energy, το πρακτορείο online επικοινωνίας ExtraMile, και το πρακτορείο NL, τμήμα του Ολλανδικού Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων (εφεξής αποκαλούμενοι CEFIC και SPICE³ συνεργατών).

Πληροφορίες και Υλικό που εμπεριέχεται

Οι πληροφορίες και το υλικό που εμπεριέχεται στον παρόντα ιστότοπο υφίσταται αποκλειστικά προς πληροφόρηση και δεν αντιπροσωπεύει αναγκαστικά ή αντανακλά απόψεις της ΕΕ, της Επιτροπής ή του EACI.

Oι συνεργάτες των Cefic και SPICE³ κάνουν το καλύτερο δυνατόν για να επικαιροποιούν τις πληροφορίες σε τακτική βάση, αλλά δεν αξιώνεται η εξάντληση της προσπάθειάς τους. Οι συνεργάτες των Cefic and SPICE³ έχουν αποδώσει προσεκτικότατα τις σελίδες της παρούσης ιστοσελίδας, και οι πληροφορίες και το υλικό που τίθενται σε αυτήν προσφέρεται στην δυνατότερη καλή πίστη.

Αυτές οι πληροφορίες πιστεύεται πως είναι ορθές. Πάραυτα, οι Συνεργάτες των Cefic και SPICE³ δεν δύνανται να αναπαριστούν επουδενί ή να εγγυώνται την πληρότητα ή ακρίβεια οιασδήποτε από αυτές τις πληροφορίες.

Οι Συνεργάτες των Cefic, SPICE³, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Επιτροπής, και/ή του EACI σε καμία περίπτωση δεν φέρουν ευθύνη για ζημίες κάθε φύσης που για οιονδήποτε λόγο εκρέουν από την χρήση ή την εξάρτηση σε πληροφορίες και υλικό που εμπεριέχεται στον παρόντα ιστότοπο.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, όπου αυτό εφαρμόζεται, υπόκεινται στην πνευματική ιδιοκτησία των Cefic και/ή SPICE³ Συνεργατών. Η αναπαραγωγή εγκρίνεται, εκτός εμπορικών σκοπών και σκοπιμοτήτων, υπό τον όρο να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται η πηγή της πληροφορίας.

Οι Συνεργάτες Cefic and SPICE³ δεν έχουν κανένα ισχυρισμό πνευματικών δικαιωμάτων σε κανένα επίσημο έγγραφο ή σε δημόσια ιδιοκτησία.

Πνευματική ιδιοκτησία, εφόσον βρεθεί, άλλων τρίτων μερών που θα πρεθεί στον παρόντα ιστότοπο, οφείλει επίσης να σεβαστεί.

Kατατεθέντα Σήματα (Trademarks)

Ο παρών ιστότοπος περιέχει κατατεθέντα σήματα (trademarks) που αποτελούν μέρος ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Δεν αναγνωρίζονται καθόλου δικαιώματα απλά από την χρήση αυτού του ιστότοπου.

Υπέρδεσμοι

Υπέρδεσμοι προς άλλους ιστότοπους παρέχονται αποκλειστικά ως διευκόλυνση. Επακολούθως, αυτοί οι υπέρδεσμοι δεν υπονοούν ούτε κάποια ευθύνη για, ούτε αποδοχή, πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους εκ μέρους των Συνεργατών Cefic, SPICE³, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Επιτροπής και/ή του EACI. 

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

rc-logo  eu-logo  cefic-logo