Χώρα

Χρήστης Προφίλ PEEK

Summary: The aim of PEEK is to enable you to assess your level of knowledge and preparedness for energy efficiency. Discover more here.

Καλώς ήλθατε στο PEEK. Δημιουργήστε το προφίλ γνώσης της ενεργειακής αποδοτικότητάς σας με το SPiCE³.

Σκοπός του PEEK είναι να αξιολογήσει το επίπεδο γνώσης και το βαθμό ετοιμότητάς σας αναφορικά με την ενεργειακή σας αποδοτικότητα. Η διαχείριση της χρήσης της ενέργειας και του κόστους αυτής μπορεί να δημιουργήσει σημαντικότατα οικονομικά οφέλη. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να χειρίζεστε το ενεργειακό κόστος απλά ως κάτι δεδομένο, αλλά ως έναν διαχειρίσιμο παράγοντα κόστους. Με την ολοκλήρωσή του, το εργαλείο θα επιλέξει τα σχετικά τμήματα της Πλατφόρμας για να προχωρήσετε. Μπορείτε να συμπληρώσετε το PEEK όσες φορές επιθυμείτε.

Ξεκινήστε εδώ:

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

Παρακαλούμε συνδεθείτε

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

rc-logo  eu-logo  cefic-logo