Χώρα

Keep up to date on this page with all news relating to the SPiCE3 project, its initiatives, events, successes and awards. All our news stories are presented here and are summarised on a regular basis in the SPiCE3 newsletter. All registered users of SPiCE3 will receive the newsletter automatically. Non-registered users must register in order to receive these updates.

An untapped energy efficiency potential: results from our survey
19 Σεπτεμβρίου 2017

In our last newsletter, we observed that - despite the acknowledgement that energy efficiency was an important concern - there were only few companies with a reference person or energy manager to whom relaying these questions. Similarly, in this edition, it seems that, despite important awareness among respondents, available means do not match the companies’ needs.

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

Παρακαλούμε συνδεθείτε

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

Belgium Chemical Industry: Efficient use of energy as part of sector’s DNA
19 Σεπτεμβρίου 2017

530386438

Improved energy efficiency throughout the sector led to a clear decoupling between production and energy use. Since 1990, total production* of Belgium’s chemical and life sciences industry has tripled. In the same period, energy consumption increased by only 37%.

The continuous focus on energy efficiency was strengthened by the voluntary commitments of the sector (accords de branche, covenant energy benchmarking, covenant energy auditing). Those agreements cover about 90% of the energy use in the sector. A large number of enterprises of the target group has also joined the new generation of voluntary agreements.

* based on the production index (cf Sustainability Report of essenscia)

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

Παρακαλούμε συνδεθείτε

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

Key regulatory changes to the Energy Efficiency system in Poland
19 Σεπτεμβρίου 2017

90510652

The white certificate system, together with Energy Efficiency Obligation (EE0 scheme), were introduced in Poland in 2013.

Only a small number of white certificates were issued during the 2013-2016 biddings. This was caused by various regulatory flaws, e.g. unclear rules and definitions, lengthy procedures or draconian sanctions. Thus, the majority of obligated parties preferred the cheapest and safest solution of paying the substitution fee.

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

Παρακαλούμε συνδεθείτε

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

ESOS Phase 2 (2019) Has Started
18 Σεπτεμβρίου 2017

The Energy Savings Opportunity Scheme (ESOS) is entering its second phase with the compliance deadline of 5th December 2019.

You must take part in ESOS if your organisation qualifies as a large undertaking on the qualification date which, for the second compliance period, is 31 December 2018.

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

Παρακαλούμε συνδεθείτε

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

Decarb Europe, spotlight on low-carbon solutions
18 Σεπτεμβρίου 2017

The European Copper Institute has led an impressive communication campaign around the existing technologies which can support the decarbonisation of the European economy. The Decarb Europe campaign was carried by 12 organisations, including 8 technology partners and 2 media.

10 technologies to support the mutation of our energy system

The 120 pages report was launched in May and received a lot of attention on social media. Decarb Europe presents 10 mature technical solutions to reduce our GHG emissions. The featured technologies are:

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

Παρακαλούμε συνδεθείτε

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

EPOS Cross-Sectorial Project on the Humber Bank
18 Σεπτεμβρίου 2017

As part of the Horizon 2020 funded project, EPOS (Efficiency and Performance in process industry Operations via onsite and cross-sectoral Symbiosis) three companies from the Humber Bank in the UK have got together to collectively improve energy efficiency and reduce waste from their processes. EPOS has developed a game changing management tool to bring businesses together from different sectors, providing a wide range of technological and organisational ideas to make industry more efficient, competitive and sustainable. Behind this is a series of ‘blueprints’ for the chemicals, cement and minerals sectors which maps out energy and material flows, making it easy to identify cross-sectorial commercial opportunities.

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

Παρακαλούμε συνδεθείτε

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

2017 CCC report to British Parliament on reducing emissions and preparing for climate change
18 Σεπτεμβρίου 2017

285784373

Committee on Climate Change - 2017 report to Parliament on reducing emissions and preparing for climate change

On 29 June the Committee on Climate Change (CCC) made its ninth annual report to the UK Parliament on reducing emissions and preparing for climate change. The report highlights that there is a policy gap that needs to be closed if the UK is to meet its carbon budgets up to 2030. More action is needed to decarbonise heat and transport. The government is to respond with a Clean Growth Plan this September. It is anticipated that associated measures will offer opportunities for industry to improve its energy efficiency and decarbonise while remaining competitive.

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

Παρακαλούμε συνδεθείτε

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

VNCI shares best practice on variable speed pump systems
18 Αυγούστου 2017

Pump speed adjustments provide the most efficient means of controlling pump flow. By reducing pump speed, less energy is imparted to the fluid and less energy needs to be throttled or bypassed. The Association of the Dutch Chemical Industry (VNCI) has put together a set of key advices to make the best use of variable speed pump systems.

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

Παρακαλούμε συνδεθείτε

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

VNCI shares best practices on pump controls
17 Αυγούστου 2017

Given the significant amount of electric power consumed by pumping systems, even small improvements in pumping efficiency could bring very significant savings of electricity. The Association of the Dutch Chemical Industry (VNCI) has put together a set of key advices to make the best use of pumping systems.

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

Παρακαλούμε συνδεθείτε

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

VNCI shares best practice on high efficiency motors
16 Αυγούστου 2017

Improving the efficiency of electric motors and the equipment they drive can save energy, reduce operating costs, and improve the company’s productivity by minimizing unscheduled downtime which also represents savings. The Association of the Dutch Chemical Industry (VNCI) has put together a set of key advices and regulatory details to consider when changing industrial motors.

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

Παρακαλούμε συνδεθείτε

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

rc-logo  eu-logo  cefic-logo