Χώρα

Want to see Tools for your level of expertise? Take our PEEK Profiler to assess your level.

View Tools for all levels

View Methodologies for all levels

View Standards for all levels

Chambers promoting intelligent energy for SMEs (CHANGE)
22 Ιανουαρίου 2015

Summary: CHANGE carries on helping small and medium sized enterprises (SMEs) optimise their energy use by having developed a European network of Intelligent Energy advisors at Chambers of Commerce and Industry (CCIs) and by kick-starting/enhancing concrete assistance to SMEs. This project, co-ordinated by EUROCHAMBES, involved 61 CCIs from 12 European countries. The project started in September 2008 and finished in August 2010.

change

Languages: uk plate

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

Παρακαλούμε συνδεθείτε

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

Regional clusters in energy planning (REGCEP)
22 Ιανουαρίου 2015

Summary: RegCEP focus on the use of regional clusters for sustainable energy planning, providing a territorial instrument for the development of intelligent energy by enterprises. The project aims to help overcome barriers to the intelligent use of energy in SMEs, by exploiting regional clusters as a tool for energy planning by industry.

 

regCEP

Languages: uk plate

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

Παρακαλούμε συνδεθείτε

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

Promoting Industrial Energy Efficiency (PINE)
22 Ιανουαρίου 2015

Summary: PInE aims to increase energy efficiency in industrial SMEs by means of auditing schemes and subsequent provision of professional technical advice for the implementation of customised measures. On a later stage, the project will outline a business plan for the establishment of a self-sustaining system based upon a saving-sharing model to continue and expand project-specific activities beyond the project’s lifetime.

pine

Languages: uk plate

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

Παρακαλούμε συνδεθείτε

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

EINSTEIN II - Expert-system for an INtelligent Supply of Thermal Energy in INdustry and other large scale applications
22 Ιανουαρίου 2015

Summary: The project aims to develop integrated energy-efficient solutions for thermal energy supply in industrial companies and for large non-industrial users. EINSTEIN-II uses a holistic integral approach that includes the possibilities of demand reduction by heat recovery and process integration, and an intelligent combination of existing supply technologies.

einstein logo

Languages: uk plate

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

Παρακαλούμε συνδεθείτε

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

European uptake of successful implementations of Industrial LTA's as a part of voluntary agreements on energy savings
22 Ιανουαρίου 2015

Summary: Started in October 2007, the project aimed to develop a toolkit to facilitate sector associations and governments in setting up Long Term Voluntary Agreements (LTAs). The LTA approach has proven to be successful in SME sectors resulting in substantial energy efficiency improvement, e.g. more then 30% energy savings in a number of industrial SME sectors over the past decade.

EU LTA Update

Languages: uk plate

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

Παρακαλούμε συνδεθείτε

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

From design to manufacturing: Instruments for reducing the energy consumption and carbon emissions of the polymer industry and its supply chain (ENER-PLAST)
22 Ιανουαρίου 2015

Summary: The European polymer industry is mainly dominated by SMEs who are coming under increasing pressure from lower wage economies, increases in EU enforced legislation and a rise in the price of energy and materials. ENER-Plast provides the European polymer industry and its supply chain industries with the knowledge, justification, information resources and tools needed to reduce their carbon footprint and environmental impact.

ener-plast2

Languages: uk plate

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

Παρακαλούμε συνδεθείτε

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

Benchmarking and Energy Management Schemes in SMEs (BESS)
22 Ιανουαρίου 2015

Summary: BESS supports SMEs from the food and drink industry in improving their energy efficiency. Implementing an energy management system is the best way for a company to deal consequently with energy matters and therefore be able to find energy saving potentials. BESS offers an easy to follow way with various tools like an "energy management implementation model" and an e-learning system on the BESS website.

bess logo

Languages: uk plate

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

Παρακαλούμε συνδεθείτε

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

European Energy Manager (EUREM) (National Level)
31 Μαρτίου 2014

Summary: European Energy Manager (Eurem) is an advanced training option which is offered by the Association of German Chambers of Commerce and Industry (DIHK) and provides staff with a qualification as energy manager.

eurem.jpg

Languages: de_plate.jpg

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

KURZ.energiecheck
25 Νοεμβρίου 2014

Summary: KURZ.energiecheck der EnergieAgentur NRW liefert mittelständischen Unternehmen eine erste Einschätzung in Sachen Energieverbrauch. Der Energieverbrauch des eigenen Unternehmens wird mit Durchschnittswerten aus der entsprechenden Branche in Vergleich gebracht.

kurz.jpg

Languages: de_plate.jpg

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

rc-logo  eu-logo  cefic-logo