Χώρα

Πηγές Πληροφόρησης
19 Αυγούστου 2013

good_practice.jpg

There is a wealth of information available on good practices in energy efficiency. This section of the SPiCE³ platform provides you with a selection of relevant materials that pertain to the chemical industry and to your local situation.

We encourage you to browse through this section looking at the case studies, tools and other materials. The information enables you to start or continue improving your use of energy and reducing your energy footprint and your business costs.

The SPiCE³ team is very happy to hear from you about your experiences and for you to submit to us potential case studies. Please do not forget that there is also an annual SPiCE³ Award as part of Responsible Care for the best energy efficiency project. If you wish to submit a project for the award, please click here and choose the relevant pull-down that forms part of the message form.

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

Παρακαλούμε συνδεθείτε

Μόνο τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε θέματα του Φόρουμ. Πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να συνδεθείτε για να συμβάλετε.

rc-logo  eu-logo  cefic-logo