Χώρα

Ενεργειακά Γεγονότα και Υποστήριξη
11 Μαρτίου 2014

Summary: Σε αυτή την ενότητα, ανακαλύψτε όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για το πλαίσιο της ενεργειακής αποδοτικότητας στη χώρα σας και την υποστήριξη που είναι στη διάθεσή σας.

Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να καταλάβετε τις Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτικής σχετικά με τη χημική βιομηχανία. Ή θα μπορούσατε να ενδιαφέρεστε για την εξεύρεση χρηματοδότησης για να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας ή να κατανοήσετε πώς η εθνική νομοθεσία μπορεί να επηρεάσει τα σχέδιά σας.

Επιπλέον, μπορεί απλά να θέλετε να κατανοήσετε το πλαίσιο της χημικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη χρήση της ενέργειας ως ΜΜΕ. Τέλος, να ανακαλύψετε εδώ Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν σε εταιρείες όπως τη δική σας, υποστήριξη στην ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών για την ενεργειακή αποδοτικότητα.

( Πρώτοι στην αξιολόγηση αυτού του αντικειμένου ) 

rc-logo  eu-logo  cefic-logo