Χώρα

Σχετικά
16 Ιουλίου 2013

Summary: Η Τομεακή Πλατφόρμα για την ενεργειακή αποδοτικότητα αριστείας των χημικών προϊόντων (SPICE3), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Είναι ως επί το πλείστον οι εταιρείες που κατέχουν ένα σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό της διαχείρισης της ενέργειας, εκτιμάται σε 10-15%.

Μάθετε τα πάντα για SPICE³ παρακολουθώντας το σύντομο βίντεο μας προώθησης:

Introduction to SPiCE³

 

Τι ;

Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013, το πρόγραμμα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τα υπάρχοντα εργαλεία ενεργειακής αποδοτικότητας και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μέσω μιας on-line πλατφόρμας, εκδηλώσεις της βιομηχανίας και εξατομικευμένες εκπαιδεύσεις. Οι πρωτοβουλίες ενεργειακής αποδοτικότητας από τις εταιρείες της χημικής βιομηχανίας αναγνωρίζονται ως μέρος του συστήματος απονομής της Υπεύθυνης Φροντίδας του κλάδου.

Το πρόγραμμα συντονίζεται από το CEFIC, το Πανευρωπαϊκό Συμβούλιο της Χημικής Βιομηχανίας. Το έργο συγκεντρώνει 11 εθνικές ομοσπονδίες της χημικής βιομηχανίας, που από κοινού αντιπροσωπεύουν περίπου τα τέσσερα πέμπτα των συνολικών ευρωπαϊκών πωλήσεων της χημικής βιομηχανίας. Οι χώρες που εκπροσωπούνται είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Γερμανία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλοι εταίροι του έργου είναι η εταιρεία συμβούλων Challoch Energy, η εταιρεία συμβούλων επικοινωνίας ExtraMile, και η NL Agency (Τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων των Κάτω Χωρών).

Το έργο επιδιώκει ενεργά τη συμμετοχή και από άλλες χώρες και είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συμμετοχή του Γαλλικού και του Ισπανικού Συνδέσμου Επιχειρήσεων της χημικής βιομηχανίας, οι οποίοι συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση, από τον Σεπτέμβριο του 2013.

 

Γιατί;

Η ενέργεια μπορεί να αντιπροσωπεύει έως και το ήμισυ του συνόλου των λειτουργικών δαπανών της παραγωγής χημικών προϊόντων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις της χημικής βιομηχανίας έχουν ήδη διανύσει μια σημαντική διαδρομή στο δρόμο της ανάπτυξης και της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Συνολικά, ο τομέας των χημικών έχει επιτύχει μείωση 49 % στη χρήση ενέργειας ανά μονάδα παραγωγής από το1990 έως το 2011.

Ωστόσο, οι ΜΜΕ έχουν μόλις ξεκινήσει και χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη. Επιπλέον, οι περισσότερες επιχειρήσεις της χημικής βιομηχανίας στην ΕΕ είναι μικρού ή μεσαίου μεγέθους, αντιπροσωπεύοντας το 30 % των πωλήσεων και το 37 % των θέσεων εργασίας στον κλάδο.

Μια πρόκληση που σχετίζεται με την ενεργειακή αποδοτικότητα – κι αυτό καταδεικνύεται από τις ίδιες τις ΜΜΕ - είναι ότι αυτές οι εταιρείες δύσκολα μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν υποστήριξη, τόσο από εκπαιδευτικής όσο και από τεχνικής πλευράς.

Προηγούμενα έργα, όπως το CARE+, έργο που υλοποίησε ο Cefic, έχουν δείξει ότι ακόμη και αν τα εργαλεία που απαιτούνται είναι προσβάσιμα, οι ΜΜΕ συχνά δεν έχουν τις απαραίτητες επαφές με άλλες εταιρείες - μικρές και μεγάλες – οι οποίες διαθέτουν επαρκή εμπειρία στην εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας, και έτσι καθίσταται δύσκολη η πρόσβαση των ΜΜΕ στις πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη που οι δεύτερες προσφέρουν, είτε σε ευρωπαϊκό, είτε σε εθνικό επίπεδο. Οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τους εθνικούς συνδέσμους της χημικής βιομηχανίας οι οποίοι, με τη σειρά τους, προσφέρουν συμβουλές και υποστήριξη στο αντικείμενο, μπορεί να είναι καθοριστικές για να ξεκινήσει τις προσπάθειες βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας μια ΜΜΕ.

Παρά τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των ΜΜΕ σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα, εκείνο που εξακολουθεί να λείπει είναι μια πλατφόρμα που διαφανώς να φέρνει μαζί αυτήν την τεχνογνωσία και να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις και οι εθνικοί σύνδεσμοι και ομοσπονδίες του κλάδου, να μπορούν να επωφεληθούν αμοιβαία από αυτές τις εμπειρίες Το έργο SPICE³ επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό.

 

Πώς;

Το SPICE³ στοχεύει στο να αναπτύξει μια τέτοια συντονισμένη προσέγγιση των μέσων μέσω της πλατφόρμας, των εκδηλώσεων εργαστήρια και των εκπαιδεύσεων. Η πλατφόρμα περιέχει συγκεκριμένες δράσεις, όπως εκδηλώσεις/εργαστήρια σε τοπικό επίπεδο, με στόχο τη διάδοση των γνώσεων σχετικά με το πώς να βελτιώσουν οι επιχειρήσεις την ενεργειακή τους αποδοτικότητα και τη δημιουργία ενός δικτύου, π.χ. με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου. Πρόθεση του SPICE³ είναι να ξεκινήσει αυτή την πρωτοβουλία έτσι ώστε μετά τη λήξη της χρηματοδότησης του έργου, ο κλάδος να μπορεί να διατηρήσει την συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως μια εθελοντική δράση.

Το έργο SPICE ³ έχει επιλεγεί για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη, το οποίο συντονίζεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) . Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και θα διαρκέσει 27 μήνες, μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2015. Οι εταίροι του έργου έχουν δεσμευτεί σε μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια μέσω του προγράμματος Spice³ στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της χημικής βιομηχανίας που θα διαρκέσει πολύ πέρα από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής.

( 1 votes ) 

rc-logo  eu-logo  cefic-logo