Държава

Използване на сайта

Summary: Добре дошли в уебсайта на платформата SPiCE³ с нейните средства и възможности! Тук вие ще намерите необходимата ви информация за енергийната ефективност на фирмите ви , за законодателството , което ви касае , за инициативите и възможностите за финансиране , достъпни за вас.

Какво има включено за мен ?

Платформата е много повече от обзорен уебсайт. Ние Ви предоставяме стартов инструмент , за да можете действително да започнете работа по подобряване на енергийните характеристики на предприятието . Този инструмент се нарича ОЗЕЕ: ( Оценка/профилиране на собствените знания по енергийна ефективност) ), чиято цел е да оцени Вашето ниво на знания и подготвеност по енергийна ефективност. Като управлявате използуването на енергия и плащанията за енергия можете да постигнете съществени съкращения на разходите и съответно печалба за предприятието.

peek_intro.jpg

Тази платформа представя националното и европейско законодателство, инициативи, възможности за финансиране , добри практики ( инструменти и примери) и събития , свързани с енергийната ефективност , включително и националните семинари по проекта SPiCE³.

Език

Тази платформа е проектирана за използуване от потребители от страните- членки на ЕС и извън него. По тази причина информацията в този сайт е организирана по признак "страна" , а не "език". - например всичко отнасящо се за Холандия ( представено на холандски) може да не се отнася за Белгия ( въпреки, че също се представя на холандски).

За да започнете , Вие трябва да изберете своята страна, използвайки падащото меню на началната страница ( горе в ляво).

home_page_tile.jpg

Потребителят ще установи, че основната структура на сайта , се представя на избрания от него език.

Защо се използува толкова много английски език на страниците, които Вие посещавате ?

Не всички страници на платформата са преведени на националния език - това е направено , за да се гарантира, че инструментите и националните профили са достъпни до по- широка аудитория и те могат да бъдат сравнени. В действителност ние искаме да споделим добрите практики извън националните граници. По тази причина почти всеки раздел на този уебсайт има въведение на английски език , който е следван от съществена информация на националния език. Така се осигурява достъп до информацията за пестене на енергия от 13 страни.

Ние предлагаме и инструмент , който дава възможност за превод на страници, които не са на Вашия език , независимо дали това е английски или друг език, който Вие не говорите.На всяка страница ( освен началната страница) долу в ляво Вие ще намерите инструмента Google преводач.

translate.jpg

 

translate2.jpg 

Google Преводач ще направи приблизителен превод на цялото съдържание на страницата на избрания език. Ние знаем, че това не е перфектен превод, но наличието на такъв приблизителен превод е по-добре отколкото липса на превод . Този приблизителен превод ви позволява да разберете дали страницата, която разглеждате , може да ви бъде полезна или не.

Ако вие считате, че това съдържание Ви е необходимо в прецизен превод , можете да ни изпратите специфично запитване.

И така, защо да не се потопите в света на енергийната ефективност и да не започнете промяна за Вашата фирма?

( Бъди първия, който оценя раздела ) 

rc-logo  eu-logo  cefic-logo