Държава

ПАРТНЬОРИТЕ
19 Август 2013

Summary: Find out who our partners are and how we work with them to ensure we provide the best possible service to small and large chemical companies.

SPiCE3 обединява Cefic и 11 независими национални федерации в химическата промишленост, заедно с подкрепа от Challoch Energy в управлението на проекти и техническа експертиза в областта на енергийната ефективност. Информационната и комуникационна платформа е разработена и управлявана от ExtraMile Communications. Холандската Национална енергийна агенция NL предоставя техническа подкрепа в областта на енергийната ефективност и целева информация и опит в областта на енергийната ефективност в промишлеността и знания на МСП.

Координиращите страни-партньори са:

Белгия

essenscia

България

Българска Камара на Химическата Промишленост

Чешка Република

Асоциация на химическата промишленост на Чешката Република

Финландия

Федерация на химическата промишленост на Финландия

Германия

Немска Асоциация на химическата промишленост

Гърция

Гръцка Асоциация на химическата промишленост

Италия

Развитие на химията

Холандия

Асоциация на холандската химическа промишленост

Полша

Полска Камара на химическата промишленост

Швеция

Иновация и химическа промишленост

Обединено Кралство

Асоциация на химическата промишленост

Към SPiCE³ се присъединиха доброволно следните страни-партньори:

Франция

Съюз на химическата промишленост

Испания

Федерация на испанската химическа промишленост

За повече подробности относно тези страни-партньори моля посетете Partners page в раздела "Относно".

( Бъди първия, който оценя раздела ) 

rc-logo  eu-logo  cefic-logo