Държава

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ
19 Август 2013

Summary: Our Rules of Conduct. SPiCE³ platform is here to encourage and facilitate dialogue on energy efficiency matters in the chemicals sector across Europe.

Платформата SPiCE³ е тук, за да насърчи и улесни диалога по въпросите на енергийната ефективност в химическия сектор в цяла Европа. С оглед на това ние се стремим да изградим общност, която се занимава активно с взаимен обмен на информация, добри практики и подобрения в използването на енергия.

Чувствайте се свободни да използвате нашия форум за да:

 • поискате помощ, да споделите най-добрите практики, казуси, успехи и неуспехи;
 • разкажете за вашия опит, неща, които вършат работа, неща, които не вършат работа; и
 • помогнете на всеки един да бъде информиран за новите развития и за предстоящи събития в нашата бързо развиващата се промишленост.

За ползването на сайта и форума по-специално, се изисква придържането към следните изисквания:

 • всички публикувани хипервръзки (линкове) / статии / видео материали, трябва да имат конкретно отношение към SPiCE³;
 • поведението ви винаги трябва да бъде учтиво и уважително;
 • не са допустими лични атаки;
 • не се допуска изпращане на ненужна и неподходяща информация ("спамене");
 • спазване на правилата на ЕС за конкуренцията.

Участниците във форума трябва да са наясно, че обменът на -конкретна информация за компании между конкуренти може потенциално да нарушава правилата на ЕС за конкуренцията. Ето защо, не се колебайте да прекъснете всяка потенциално незаконна дискусия или разпространение на документи. Прекъсването и / или изразяването на опасения трябва да бъде надлежно изразено до Cefic.

Строго е забранено за конкуренти да :

 • се съгласяват или да дават каквито и да било конкретни препоръки или заключения в такава форма, че те да подбуждат конкурентите да се държат по един и същ начин;
 • разпределят клиенти или територии помежду си ;
 • влияят върху бизнес решенията на конкуренти ;
 • координират ценообразуването, производствени или други конкурентни практики, решения или стратегии; и
 • обменят комерсиално чувствителна информация за конкретни компании.

Забранените теми за конкретни компании включват :

 • продажни или изкупни цени ;
 • срокове и условия за търговия ;
 • пазарни дялове;
 • текущо и прогнозно производство, продукция, продажби или поръчки;
 • очаквани доставки;
 • текущ и прогнозен производствен капацитет;
 • очаквано време за престой;
 • пазарни или производствени планове;
 • суровини или състав на продуктите ;
 • клиенти или оферти ;
 • общи бизнес стратегии ;
 • всякаква информация, която би позволила на конкурентите да направят прогнози за бъдещото им пазарно поведение.

Разрешено е да се :

 • обменят достатъчно агрегирани анонимни и исторически данни;
 • оценяват ключовите икономически фактори, влияещи върху структурата на промишления сектор ;
 • докладва за технологичните тенденции в ключови пазари / продуктови области ;
 • разработват общи проекти във връзка с промишлените стандарти или политиките на ЕС.

Cefic и неговите партньори в SPiCE³ запазват правото си да премахват обидни и неподходящи материали от форума, както и материали, които биха могли да се считат за нарушаване на правилата за конкуренция на ЕС и участието във форума на физически лица или фирми които нарушават тези указания.

Отказ от отговорност: Текстът на правилата за конкуренция на ЕС не представлява юридически съвет. Обменът на информация е област на трудности в практиката, доколкото зависи от спазването на законодателните изисквания зависи от подробен анализ на точното естество на обмена на информация и характеристиките на съответния пазар, където действат конкурентите . По тази причина, като общо правило, колкото е по-концентриран пазарът, толкова по-вероятно е да се констатира, че конкуренцията е ограничена чрез обмен на информация. Моля, консултирайте се с квалифициран юрист за правна консултация по всеки конкретен въпрос.

( Бъди първия, който оценя раздела ) 

rc-logo  eu-logo  cefic-logo