Държава

Условията за използване
14 Август 2013

Условията за използване на уебсайта SPiCE3. Тези условия могат да се променят по всяко време без предупреждение.

SPiCE³ – този проект наречен " Секторна платформа на химическата промишленост за подобряване на енергийната ефективност" се финансира от програмата Интелигентна енергия за Европа и се координира от EACI- изпълнителната Агенция по конкурентноспособност и иновации. EACI се управлява от ЕК. Координиран от Cefic този проект включва 11 национални химически федерации от следните страни: Белгия, България, Чешката република, Германия, Финландия, Гърция, Италия, Холандия, Полша, Швеция и Великобритания също така енергийния консултант  Challoch Energy, агенцията за онлайн услуги  ExtraMile и Холандска енергийна агенция към Министерството на икономиката на Холандия ( тук CEFIC  и  SPiCE3 партньори) .

( Бъди първия, който оценя раздела ) 

rc-logo  eu-logo  cefic-logo