Държава

Оцени нивото си

Summary: The aim of PEEK is to enable you to assess your level of knowledge and preparedness for energy efficiency. Discover more here.

Заповядай в PEEK : Профилирай своите знания за енергийна ефективност в SPiCE³.

Целта на PEEK е да оцени нивото на Вашите знания и подготвеност по енергийна ефективност.Оценката на използуването на енергия и енергийните разходи може да доведе до значителни икономии.не трябва да гледате на енергийните разходи като фиксирани , а като на величина която може да се управлява . Когато PEEK се формулира от Вас , инструментът ще Ви позволява да подбирате тези части от Платформата, които Ви съответстват. Вие може да формулирате PEEK колкото пъти искате.

Стартирай!:

( Бъди първия, който оценя раздела ) 

Моля влезте в профила си

Само членове на общността могат да участват в този форум, трябва да влезете в профила си или да се регистрирате.

rc-logo  eu-logo  cefic-logo