Държава

Инициативи
19 Август 2013

Summary: The project CARE+ was the main initiative of BCCI to increase energy efficiency in Bulgarian chemical SMEs. For the success of training SMEs in Bulgaria on energy saving, a special national seminar was held in February 2010 to train energy managers. The seminar was also used for the organisation of self-audits in the participating SMEs (what should be done and the schedule, which was afterwards approved by each company's CEOs).

The agenda of the first CARE+ national seminar for training included:

 • Introduction of CARE+ project;
 • Presentation of survey results;
 • Presentation and training on the use of "Self-audit guide";
 • Training on use of work book for data collection and analysis. Discussion on the consultation scheme;
 • Agreement and acceptance of schedule for visits to the companies by BCCI and EES representatives;
 • Agreement and acceptance of schedule for realisation of energy audits in the companies;
 • Presentation and training on the use of "Best practice manual";
 • Information about using Bulgarian funds for financing the implementation of measures on EE improvement;
 • Information from 3 companies, suppliers of energy saving equipment.

After the training in a period of 6 months, in 2010 every company did its self-audit with the help of the specialist company on energy audits – EES. The self-audits were followed by the development of programmes for energy management. If these programmes are implemented in the period of 3-4 years, every company should meet or exceed the expected energy savings. The summary results from this practical work with 31 chemical SMEs are presented in the attached table, which provides the company names, sites and sectors, energy consumption, number of identified energy saving measures ( ESM) and percentage of expected energy savings after implementation.

Една от основните инициативи на БКХП в рамките на Responsible Care е да подпомага фирмите – членове на камарата за намаляване на техните енергийни разходи. Известно е че Българската химическа промишленост изразходва 2-3 пъти повече енергия при производството на единица продукция от европейската химическа промишленост.

Инициативата за повишаване на енергийната ефективност на фирмите беше реализирана оптимално чрез участието на БКХП в Европейския проект CARE+.

Проектът CARE+ беше финансиран от програмата „Интелигентна енергия за Европа" на ЕК. Проектът беше с продължителност 30 месеца - стартира на 01.10.2008 и приключи на 31.03.2011. Главен Координатор на CARE + беше CEFIC с партньори трите национални камари на химическата промишленост на Италия, Полша и България.

Целите на CARE+ бяха :

 • Разработване, тестване и предлагане на схема за енергийна ефективност на МСП от химическата промишленост на ЕС
 • Разпространяване на най-актуална информация за енергийно ефективни технологии и системи за енергиен мениджмънт сред МСП
 • Обучения и одит за определяне на възможностите за икономия на енергия и финансовата целесъобразност невъзможните мерки
 • Подобряване на енергийната ефективност на химическата промишленост

За обученията CARE+ предложи на МСП полезни инструменти за реализиране на самостоятелен енергиен одит набор от добри практики на енергийния мениджмънт.

Какво беше реализирано по проекта в България:

 1. Получени бяха отговори на Въпросниците от 42 Български МСП с информация за състоянието на енергийните стопанства и енергийната ефективност като всички тези фирми изказаха желание да участват в проекта CARE+ през февруари 2009. След обработка на отговорите на въпросите беше изготвен «Доклад - проучване на състоянието на енергийната ефективност на МСП в България»..
 2. Разработените от експерти на CEFIC две части на „Ръководство за енергийна ефективност", а именно - „Ръководство за самоодитиране по енергийна ефективност" и „Добри практики в областта на енергийния мениджмънт" бяха преведени и адаптирани към българските условия през 2009.
 3. През лятото на 2009 след обучение на енергетиците бяха извършени енергийни одити на двете пилотни фирми - членове на БКХП - „АГРИЯ "АД, Пловдив и „КАУМЕТ"АД, Силистра. На работна среща във Варшава през септември 2009 бяха представени резултатите от пилотните одити в Полша, Италия и България и страните партньори направиха предложения за промяна на учебните материали , наложена от практиката.
 4. CEFIC осъществи пълна преработка на първата част на „Ръководство за самоодитиране по енергийна ефективност" и частична преработка на „Добри практики в областта на енергийния мениджмънт". Беше разработена и «Работна тетрадка» на Еxcel, която да послужи за събиране и обработка на данните за енергийния одит. Тези учебни материали бяха преведени и адаптирани към българските условия от специализирана фирма за енергийни одити през ноември 2009 г. Учебните материали бяха издадени в отделни книжни тела за всички участници в проекта и тези МСП, които допълнително изявиха желание да приложат методиката за енергийни спестявания в своята работа.
 5. Всички фирми, изявили желание да участват в проекта бяха поканени за обучение по прилагане на методиката на Национален семинар, който се проведе на 9 февруари 2010 г. в София. Присъстваха 35 фирмени енергетици, детайлно им беше разяснено как да осъществяват самостоятелните енергийни одити, беше приет времеви график за работата на всички участващи фирми с включено посещение на специализираната фирма за енегийни одити ЕЕС във фирмата през 2010 г.
 6. По приетия график всички участващи фирми бяха посетени от представител на фирма ЕЕС и представител на БКХП, за подпомагане на място в подготовката на данни за енергийните одити. Самостоятелните енергийни одити с подготовката на Доклад за енергийния одит бяха осъществени за всички фирми до края на 2010 год. Енергийните спестявания в % от енергийната консумация при прилагане на мерките според одитите на участвалите в CARE+ фирми могат да бъдат видяна в Таблицата.
 7. Проектът CARE+ беше широко отразен в специализирани списания и на специализирани форуми. По време на срещата на партньорите в София през септември 2010 г. информация за проекта беше разпространена към държавните органи и други заинтересовани лица. Особен интерес прояви АЕЕ, на територията и с участието на Председателя на която се проведе международната среща.
 8. Анализът на дейността с участвалите МСП показа: интерес към самостоятелния енергиен одит; нов поглед към ролята на енергетика; оценка на практическата полезност на разработените учебни материали; желание за използуване придобитите знания за ежегоден одит; съществено намаляване на цената на задължителния одит на участвалите в CARE+ фирми; интерес към внедряването на новия стандарт EN 16001 за енергиен мениджмънт, който на 80% съвпада с разработеното по CARE+.
 9. На 9 Март 2011 г. беше проведена „Национална конференция за повишаване на енергийната ефективност в българската промишленост" с активното участие на представители на Металургичната, Минната и Българска Стопанска камара, също и на Агенцията по ЕЕ. Три фирми - Агрия, Мегахим и Панхим представиха своите резултати. Участвалите фирми получиха СЕРТИФИКАТИ и указания как да продължат успешно енергийния мениджмънт, а фирмите, които не бяха част от проекта в рамките на 2 часа бяха обучени как да използуват учебните материали и инструменти на CARE +. Интересът от участвалите 3 камари за реализация на подобен проект в техните фирми доведе до подготовка на почти аналогични проектни предложения към „Интелигентна енергия" в момента. Най-добрият резултат от работата на БКХП по проекта беше подготовката на Предложения за законодателни промени в България, целящи повишаване на енергийната ефективност на промишлените предприятия. Тези предложения са дело на 4 камари и участниците в Националната Конференция. БСК ще ги представи в Комисията „Енергия „ на НС.
 10. На Европейска Конференция по ЕЕ , проведена в Брюксел на 8 февруари, 2011 резултатите от работата в България, Италия и Полша бяха представени пред Националните камари, членове на RESPONSIBLE CARE и представители на „Интелигентна енергия" . Водещият на проекта CARE+ от програмата на ЕК „Интелигентна енергия" го оцени много високо и предложи на партньорите да кандидатстват за финансиране от " CARE+ 2". Разработените учебни материали, инструменти и опит на CARE + ще бъдат използувани от химическите камари на Холандия, Великобритания, Финландия, Швеция, Чехия , Германия, Гърция и Белгия , участващи в проекта SPiCE3 .

Приложения:

 1. CARE+ График за осъществяване на самостоятелен енергиен oдит във фирма – SREA.doc
 2. CARE+ График на посещенията на фирмите за подпомагането ми при извършване на енергиен одит от представители на фирма EES и БКХП - SVC
 3. CARE+ Таблица с планираниете енергийни спестявания от участващите МСП– ES.doc

 

 

 • За контакти
 • Име
 • Лиляна Dombalova
 • Организация
 • БКХП
 • Позиция
 • Координатор на  линк Responsible Care
 • Телефон
 • + 359 2 920 05 73
 • Email
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

EU Initiatives

For an overview of EU-wide initiatives, please follow this link.

( Бъди първия, който оценя раздела ) 

Моля влезте в профила си

Само членове на общността могат да участват в този форум, трябва да влезете в профила си или да се регистрирате.

rc-logo  eu-logo  cefic-logo